SOSNOWIEC ZAGÓRZE ul.Braci Mieroszewskich A1-3 (obok stacji BP-łąki)Nasze Sklepy Stacjonarne

Zadzwoń jeśli masz pytanie: 600797100    600791100

Reklamacja towaru

1. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedłożenie karty gwarancyjnej, w przypadku utraty lub zniszczenia nie wystawia się jej duplikatu. 
2. Akumulator przy składaniu reklamacji powinien być czysty i naładowany. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie ustawowym - 14 dni. 
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 
- osobiście pod adresem: AUTO-ELEKTRO S.C., ul. Braci Mieroszewskich A1-3, 41-219 Sosnowiec
- pisemnie na adres: AUTO-ELEKTRO S.C., ul. Braci Mieroszewskich A1-3, 41-219 Sosnowiec 
- telefonicznie pod numerem telefonu: 600 791 100 
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akumulatory-sosnowiec.pl 
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: 
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; 
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji; 
- danych kontaktowych składającego reklamację.