SOSNOWIEC ZAGÓRZE ul.Braci Mieroszewskich A1-3 (obok stacji BP-łąki)Nasze Sklepy Stacjonarne

Zadzwoń jeśli masz pytanie: 600797100    600791100

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem, a zakup nastąpił u przedsiębiorcy. 
2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 
Oświadczenie mogą Państwo przesłać: 
- pisemnie na adres: AutoElektro S.C. ul. Braci Mieroszewskich A1-3, 41-219 Sosnowiec 
- telefonicznie na numer: 600 791 100
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akumulatory-sosnowiec.pl 
4. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. 
5. Jako Sprzedający możemy wstrzymać się z odesłaniem środków za zwracany towar do czasu otrzymania przedmiotu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   
6. Zwracany towar nie może posiadać żadnych oznak użytkowania.  
7. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.  
8. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  
[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
............................................. 
............................................. 
.............................................  
Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy...................................................................................................................., numer oferty............................................................. . 
Data zawarcia umowy to............................................................, data odbioru.................................. .  
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
Login Allegro.............................................................................................. 
Adres....................................................................................................... Data.......................................................................................................... ................................................................................................................. 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)